Nico Torrenga - Grunneger Schriefwedstried

Grunneger Schriefwedstried 2020

Op 28 maart 2020 won ik met het verhaal ‘Duuster’ de Grunneger schriefwedstried van de gemeente Westerwolde.

Vanwege het Coronavirus is de prijsuitreiking uitgesteld en mocht ik uiteindelijk op 12-9-2020 de oorkonde uit handen van Janny de Vries in ontvangstnemen.

Het verhaal: Duuster

k Loop mit hond deur bos en vuil mie nait op mien gemak. Ik bin allineg en toch heb k t gevuil dat ain mie volgt. Ik kiek om en zai pad achter mie verdwienen ien n leegte, n duuster gat, doar daglicht deur bomen verbannen is. Bloadern valen deel wanneer n wiendvloag mien vel huvern dut en k zeg: ‘Kom hond …wie mouten wieder.’ n Tak kroakt. Ik kiek opzied en zai n schim. Hond begunt te grommen en let zien tanden zain. Mien haart gaait tekeer en k wait mie even gain road. Din komt zun achter wolken vot en bliek k baang te wezen veur n boom dij op n koal stee ien bos staait. k Heb swait dik veur kop, zucht even daip en mout ienwendeg laggen om mien aigen woanideeën. Hond begunt aan lien te trekken en k let hom mor lös. Soam goan wie wieder bos ien, terwiel hond veuroet stoeft. k Roup hom weerom, mor hai is ter al vandeur en even is t stil om mie hìn. Ik roup hom nog n moal, mor aal wat k heur is stilte… Onverdachts vlugt achter mie wat vot en krieg k zowat n haartverzakken. k Zet t op n lopen, blief hond mor roupen en as k hom ien ainen grommen heur, run k op t geluud òf …aals mor daiper bos ien. k Roup en roup zien noam tot dat k ter hais van bin en din ien ainen zai k hom… Hai staait mit mit snoet bie stroekerij te grommen en hail even liekt of ter wat achter zit. Hai begunt te janken en k vroag hom wat of ter loos is. Hai kikt mie aan en begunt te blavven. Ik snap ter niks van, draai mie om en din… Din wait k wat of k aaldeur vernomen heb. Zo mor ien ainen binnen ze doar. Zwaarte koppen, zo duuster, zo leeg… Overaal loeren ogen ons aan en rillens vlaigen mie over mien haile lief. ‘Runnen hond, runnen’ , roup ik en zet t op n lopen …aals mor daiper bos ien. Ze vlaigen ons achterheer en ik krieg zowat gain oam meer. Lucht wordt iel, ik strukel en smak mit kop tegen n boomstam dij over t pad ligt. As k ien t ìnne kom binnen ze overaal… Zwaarte ogen kieken mie aan, zo zwaart en duuster as de dood zulf. Hond staait veur mie, woakend over zien boas dij ien nood is. Ik roup hom en hai kikt mie aan mit n blik van “t Is goud zo” en ze nemen hom te groazen. Overaal kommen ze vot… doezenden roaven störten tougelieks op mien kameroad. k Heur hom vechten veur zien leven …gejammer van n wezen ien nood. Mien hond, dij mie beschaarmen wol, offert homzulf op. Ik schait ien t inne, trap as n gek tegen roaven dij verwilderd ien t rond vlaigen en doek din op grond, ien hoop mien laiverd redden te kinnen. Din is t stil… Doodstil.
Ale roaven binnen ien ainen vot en k zai mien kammeroad veur mie liggen. Zien mooie blonde vacht is mit bloud deurwaikt en zien kop is haalf aanvreten. Zien ogen lieken wel zwaart, mor as k beder kiek verneem k dat dij vot binnen… Ik roup om hulp, waitend dat te loat is. n Roaf gaait vlak bie mie op n boomstam zitten en kikt mie onderzuikend aan. Blonde hoaren kleven aan zien poten en as k mit ogen knipper is e vot. Ik bin weer allinneg mit hond ien n duuster bos, k begun haart te brollen van ellèn en pak zien kop ien mien handen. Hai bloast zien leste oam oet en k geef hom n smok. Ien ainen gromt e, gript mie bie haals. Zien tanden deurboren mien vel en ik…

‘Neeeeeee Kenzo!’, roup k keihaard, terwiel k ien t inne schait. k Kiek opzied en hond staait noast mie te kwispeln. Stomverboasd kiek om mie tou en vernem dat k ien sloap valen was dou k even oetpoesten mos. Ik stoa op en loop ongedoan wieder t Metbroekbos oet en denk: t Was mor n nachtmerrie…