Boeken

Boeken

n Aarm verdrait

n Aarm verdait

Anje Kremer is n v raauw van de dag en het t stoer om doagen rond te kriegen. Zai is al verschaaiden joar wedevraauw en krigt aal meer wìnst noar heur Egbert. Zai denkt aalgedureg aan wat west het en het muite om ale ellèn n stee te geven, omdat zai nooit leerd het om heur gevuilens mit n aander te dailen. Zai het n bult steun van heur buren en dat juust dij ien heur verdrait dailen willen, haar zai nooit denken duren. n Aarm verdrait is n verhoal mit n lach en n troan. Over bliedschop en ellèn dat menneg mìns ervoaren zel mor ook leren mout dat gainain der allinneg veur stoan huift. Aal wat neudeg is, is mit ain proaten en din aal mit ain dij noar n aander luustern wil.

Tied veur dieverdoatsie

Tied veur dieverdoatsie

Grunneger verhoalen over Wubbe en Jannoa
Stap ien de wereld van Wubbe en Jannoa Tillemoa, n wereld vol van doagliekse sleur, prakkezoatsies, hilarische veurvalen en joa … ook gezoes van Jannoa aan Wubbe zien kop. In Tied veur dieverdoatsie beleven zai van alles, soamen mit aal dij heur laif binnen.